Aktualności

NAGRODA DLA DR HAB. AGNIESZKI PÓŁROLI, PROF. UJD

29 sierpnia 2020 r. podczas uroczystości w Filharmonii Częstochowskiej w ramach 28. Dni Częstochowy dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka nagrodę w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

więcej...

ZMARŁ INŻYNIER ZDZISŁAW ZŁOTKOWSKI

Zmarł w Częstochowie inżynier Zdzisław Złotkowski, przyjaciel grafików i grafiki; konstruktor pras graficznych i innych akcesoriów, z których korzystamy od 40 lat w naszej Uczelni i prywatnych pracowniach.

więcej...

I WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY UCZELNI

Zapraszamy na I Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 19 maja o godz. 10.00 na naszym facebooku oraz za pośrednictwem strony internetowej Uczelni www.ujd.edu.pl.

więcej...