„S JAK SERIGRAFIA” NA ASP W KATOWICACH

Wystawa „S jak serigrafia” na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest kolejną wystawą, która prezentuje efekty International Serigraphy Sympozium Ostrava. To kilkuletni projekt organizowany od 2013 roku przez Pracownię Grafiki Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. W bieżącej edycji biorą udział pracownicy Katedry Grafiki AJD: Anna Glińska-Kupczyk, Żaneta Wojtala oraz Zdzisław Wiatr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

„S JAK SERIGRAFIA”

NA ASP W KATOWICACH

 

 

 

Wystawa „S jak serigrafia” na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest kolejną wystawą, która prezentuje efekty International Serigraphy Sympozium Ostrava. To kilkuletni projekt organizowany od 2013 roku przez Pracownię Grafiki Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Celem projektu jest umożliwienie pedagogom szkół wyższych z Europy Środkowej krótkoterminowych staży, w ramach których w ograniczonym nakładzie 15 sztuk, stworzą dzieło lub dzieła graficzne odzwierciedlające (nie tylko tematycznie, ale przede wszystkim poprzez technikę serigrafii) ich aktualne spojrzenie na świat, problemy nie tylko artystyczne, ale także ogólnoludzkie.
Nieprzypadkowo jako technikę wybrano serigrafię. Uważamy, że przesyt obrazów cyfrowych, przynajmniej w niektórych krajach, przesunął serigrafię na dalszy plan, stąd jedną z idei sympozjum była rehabilitacja serigrafii z naciskiem na to, że dzięki swoim najlepszym pracom wciąż pozostaje w rodzinie technik graficznych i w wielu przypadkach jest nie do zastąpienia. Prezentowany dorobek pokazuje, że możliwości wyrazu serigrafii są niezmiernie rozległe, że jest to technika graficzna otwierającą przed autorami szerokie spektrum możliwości zarówno w ramach własnego projektu, jak również druku jako takiego.
Przeważająca wśród uczestników liczba artystów z Polski świadczy o tym, że wyżej opisana sytuacja w dziedzinie serigrafii nie do końca dotyczy polskiej grafiki, w której znakomite pracownie serigrafii w wyższych szkołach artystycznych tworzą dobre warunki dla rozwoju tej techniki graficznej. 

W bieżącej edycji biorą udział pracownicy Katedry Grafiki AJD: Anna Glińska-Kupczyk, Żaneta Wojtala oraz Zdzisław Wiatr.

 

 

"S jak serigrafia"
18.01.2017 - 14.02.2017

Finisaż:
14.02.2017
godz. 14:00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 50
II i III piętro

 

Zapraszamy!

 

 

 

S-jak-Serigrafiam

 

 

S jak Serigrafia afisz-1