"BLACK MATTER" – ANNA GLIŃSKA-KUPCZYK, ŻANETA WOJTALA

W przyszłym tygodniu w środę 15 lutego na godz. 13:00 zapraszamy do Czech. W galerii KORIDOR Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostravskiego odbędzie się wernisaż wystawy o tajemniczym tytule Black Matter, na której prace zaprezentują Anna Glińska-Kupczyk oraz Żaneta Wojtala.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Anna Glińska-Kupczyk, Żaneta Wojtala
BLACK MATTER 

 

 

 

W przyszłym tygodniu w środę 15 lutego na godz. 13:00 zapraszamy do Czech. W galerii KORIDOR Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostravskiego odbędzie się wernisaż wystawy o tajemniczym tytule Black Matter, na której prace zaprezentują Anna Glińska-Kupczyk oraz Żaneta Wojtala.

 

Masa znanych obiektów zawartych w galaktyce jest wielokrotnie mniejsza od wyliczonej teoretyczne masy całej galaktyki. We Wszechświecie brakuje więc masy. Najprawdopodobniej jest ona ukryta w postaci niewidzialnych obiektów, które stanowią aż 25% składników całego Wszechświata  jest to masa-energia. Obserwacje astronomiczne wykazały, że ciemna materia tworzy "grawitacyjne soczewki", które zakrzywiają światło docierające do Ziemi.

Tytuł wystawy „Black matter” nawiązujący do pojęcia ciemnej materii nie jest przypadkowy. Ciemna materia czyli energia, która istnieje we wszechświecie w symboliczny sposób odnosi się do niewidzialnej energii, która wkładana jest w proces twórczy, gdzie rzeczywistość filtrowana jest poprzez indywidualne „soczewki”. Pojęcie czarnej materii w sposób dosłowny odnosi się do materii, którą autorki wykorzystują, budując swoje prace. Każda z nich prezentuje odmienny rodzaj twórczości, jednak łączy je wspólna idea poszukiwania struktur.

Z jednej strony punktem wyjściowym są fotografie zniszczonych, pustych i najczęściej niewykorzystywanych już przestrzeni postindustrialnych, betonowych bloków, pustostanów. Ich wspólną cechą jest zapis procesu lub skutku, jaki towarzyszy utracie spójności. Fotograficzna rejestracja elementów w procesie dekompozycji jest inspiracją do nadania im nowego znaczenia. Poszukiwanie wartości estetycznych w rzeczach teoretycznie brzydkich skłania do wybiórczego traktowania obrazu – skupienia na strukturze i materii. Proces realizacji prac poprzedzony jest badaniami obejmującymi wartości kulturowe danej architektury w aspekcie historycznym i społecznym.


Innym spojrzeniem jest wielopoziomowy, graficzny zapis pamięci miejsca, gdzie artefakty historii i kultury, stanowią zasadniczy element obrazowania. Są one organicznie związane z topografią terenu, oraz rysunkiem dawnych upraw tarasowych. Strukturalność obrazowanych bytów podlega silnym wzajemnym relacjom. Odnosi się do budowy miejsca, w którym czas nowy spotyka się z czasem starym. Kultura łemkowska, będąca podstawą tych badań jest silnie związana z tym obszarem. Poszukując śladów ludzi i czasu, które pozostawiła historia, budowane są obrazy ukazujące związek kultury z topografią terenu.

 

 

Wernisaż:
15 lutego 2017 r.
godz. 13:00
Galeria KORIDOR
Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostravskiego
ul. Podlahova 3
Ostrava  Marianske Hory
Czechy

Wystawa potrwa do 06.03.2017.

 

 

 Black matter plakat WGLĄD mały

 

 

Zapraszamy!