„S JAK SERIGRAFIA” W BWA KIELCE

W czwartek 5 października zapraszamy do Kielc na kolejną wystawę w ramach International Serigraphy Symposium Ostrava. To kilkuletni projekt organizowany od 2013 roku przez Pracownię Grafiki Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. W bieżącej edycji biorą udział pracownicy Katedry Grafiki AJD.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

„S JAK SERIGRAFIA” W BWA KIELCE

 

 

W czwartek 5 października zapraszamy do Kielc na kolejną wystawę w ramach International Serigraphy Symposium Ostrava. To kilkuletni projekt organizowany od 2013 roku przez Pracownię Grafiki Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Celem projektu jest umożliwienie pedagogom szkół wyższych z Europy Środkowej krótkoterminowych staży, w ramach których w ograniczonym nakładzie 15 sztuk, stworzą dzieło lub dzieła graficzne odzwierciedlające (nie tylko tematycznie, ale przede wszystkim poprzez technikę serigrafii) ich aktualne spojrzenie na świat, problemy nie tylko artystyczne, ale także ogólnoludzkie.
Nieprzypadkowo jako technikę wybrano serigrafię. Uważamy, że przesyt obrazów cyfrowych, przynajmniej w niektórych krajach, przesunął serigrafię na dalszy plan, stąd jedną z idei sympozjum była rehabilitacja serigrafii z naciskiem na to, że dzięki swoim najlepszym pracom wciąż pozostaje w rodzinie technik graficznych i w wielu przypadkach jest nie do zastąpienia. Prezentowany dorobek pokazuje, że możliwości wyrazu serigrafii są niezmiernie rozległe, że jest to technika graficzna otwierającą przed autorami szerokie spektrum możliwości zarówno w ramach własnego projektu, jak również druku jako takiego.
Przeważająca wśród uczestników liczba artystów z Polski świadczy o tym, że wyżej opisana sytuacja w dziedzinie serigrafii nie do końca dotyczy polskiej grafiki, w której znakomite pracownie serigrafii w wyższych szkołach artystycznych tworzą dobre warunki dla rozwoju tej techniki graficznej.

W bieżącej edycji biorą udział Anna Glińska-Kupczyk, Żaneta Wojtala oraz Zdzisław Wiatr.

 

więcej:
http://www.bwakielce.art.pl/news/s-jak-serigrafia

 


"S jak serigrafia"
6.10.2017 - 31.10.2017

Wernisaż:
5.10.2017
godz. 18:00
Galeria Górna BWA
ul. Kapitulna 2
Kielce

 

 

 

 

isso plakat kielce MINI

 

 

isso zaproszenie MINI

 

 

 

 

Zapraszamy!