EFEKTY KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Grafika I st.
W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SZTUKI – DZIEDZINA SZTUKI PLASTYCZNE

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6 – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

K – kierunkowe efekty kształcenia
1 – studia I stopnia
2 – studia II stopnia

W – kategoria wiedzy
G – głębia i zakres
K – kontekst

U – kategoria umiejętności
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się

K – kategoria umiejętności społecznych
K – krytyczna ocena
O – odpowiedzialność
R – rola zawodowa
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – Grafika I st. - plik do pobrania

 

 

 

.......................................................................................................................

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Grafika II st.
W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SZTUKI – DZIEDZINA SZTUKI PLASTYCZNE


Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P7 – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

K – kierunkowe efekty kształcenia
1 – studia I stopnia
2 – studia II stopnia

W – kategoria wiedzy
G – głębia i zakres
K – kontekst

U – kategoria umiejętności
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się

K – kategoria umiejętności społecznych
K – krytyczna ocena
O – odpowiedzialność
R – rola zawodowa
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA – Grafika II st. - plik do pobrania