FILM/ANIMACJA







Realizacja: Jakub Misiak, Kacper Zielonka.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Realizacja: Katarzyna Dziechciarz, Izabela Krawczyk, Kacper Zielonka, Łukasz Strupiński
Montaż: Sebastian Nieradkiewicz


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Realizacja i montaż: Jakub Misiak


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Montaż: Jakub Misiak


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Realizacja i montaż: Jakub Misiak


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………