Lista absolwentów

 

Lista absolwentów kierunku Grafika na specjalizacji Grafika warsztatowa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Rok 2013

Karina Wiatr

"Radomsko na pocztówkach", magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 28.06.2013

"Historia karty pocztowej na przykładzie zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku", praca magisterska
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 28.06.2013

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Rok 2012

 

Agata Kolman

„Wartburg”, magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: dr hab. Tomasz Chudzik
data obrony: 07.03.2013

„Techniki eksperymentalne – kolografia”, praca magisterska
promotor: dr hab. Tomasz Chudzik
data obrony: 07.03.2013


Marcin Kozierkiewicz

„ZOO”, magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: prof. Grzegorz Banaszkiewicz
termin obrony: 17.01.2013

„Humor to poważna sprawa. Polska walcząca śmiechem”, praca magisterska
promotor: prof. Grzegorz Banaszkiewicz
data obrony: 24.01.2013


Anna Mucha

„Szał”, magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 05.07.2012

„Elementy typografii we współczesnej grafice warsztatowej na przykładzie twórczości Andrzeja Węcławskiego i Jana Tarasina”, praca magisterska
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 24.01.2013

 

Tomasz Pydyn

„Industrialne katedry”, magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 05.07.2012

„Wizerunek gór w grafice na przykładzie twórczości Kulisiewicza i Pietscha”, praca magisterska
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 24.01.2013

 

Bartosz Zaskórski

„Zakwit”, magisterska artystyczna praca dyplomowa
promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
data obrony: 05.07.2012

„Sztych! Polski miedzioryt w twórczości Jacka Gaja, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Krzysztofa Skórczewskiego”, praca magisterska
promotor: prof. Grzegorz Banaszkiewicz
data obrony: 24.01.2013