O nas

 

Grafiki użytkowej 2D uczą samodzielni pracownicy naukowi: dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD i dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. UJD. Asystentem na specjalności jest Żaneta Wojtala.

Zadaniem specjalności Grafika użytkowa jest uzyskanie przez studentów kompetencji umożliwiających samodzielną pracę twórczą opartą na umiejętności świadomego zastosowania obrazu  i pisma. Podczas zajęć, w toku indywidualnych korekt, studenci uczą się łączenia użytkowej i estetycznej formy dzieła. 

Realizowane są prace, które zakreślają obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji wyrażających predyspozycje i zainteresowania za pomocą adekwatne dobranych tradycyjnych i nowoczesnych technik, którymi posługuje się grafika użytkowa.