O nas

 

Grafiki użytkowej 2D uczą samodzielni pracownicy naukowi: dr hab. Agnieszka Półrola, prof. nadzw. AJD i dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. nadzw. AJD. Zajęcia z Grafiki użytkowej 3D prowadzi dr Dariusz Pleśniak. Asystentem na specjalności jest Żaneta Wojtala.

Zadaniem specjalności Grafika użytkowa jest uzyskanie przez studentów kompetencji umożliwiających samodzielną pracę twórczą opartą na umiejętności świadomego zastosowania obrazu  i pisma. Podczas zajęć, w toku indywidualnych korekt, studenci uczą się łączenia użytkowej i estetycznej formy dzieła. 

Realizowane są prace, które zakreślają obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji wyrażających predyspozycje i zainteresowania za pomocą adekwatne dobranych tradycyjnych i nowoczesnych technik, którymi posługuje się grafika użytkowa.