O nas

 
Specjalność Grafiki warsztatowej tworzą trzy pracownie graficzne: 
 
1) druku wypukłego (opiekun prof. AJD Tomasz Chudzik, adiunkt Witold  Zaręba, asystent mgr Aleksandra Lasoń),
2) druku wklęsłego (opiekun  prof. AJD Katarzyna Winczek, asystenci mgr Barbara Czapor-Zaręba i mgr Anna Glińska-Kupczyk),
3) druku płaskiego (opiekun prof. Grzegorz Banaszkiewicz i prof. AJD Krystyna Szwajkowska, asystenci mgr Marta Śliwiak i mgr Aleksandra Jakubczak).
 
Studia na specjalności Grafika warsztatowa mają charakter kameralny i zindywidualizowany. Cechują się otwarciem i przenikaniem się trzech warsztatów i trzech metod druku. Tworzy to nową jakość, kreuje nowe pomysły graficzne, sprzyja swobodzie operowania warsztatem i naturalnej potrzebie łączenia wspomnianych trzech sposobów druku na odbitce. Efektem jest poznanie różnorodnych technik graficznych i umiejętne ich stosowanie we własnych rozwiązaniach artystycznych. Studenckie pomysły twórcze mają coraz częściej szerszy zakres technologiczny i w formie działań artystycznych nierzadko przenoszą się w przestrzeń publiczną. Sprzyja to tworzeniu zespołów twórczych i ułatwia opanowanie warsztatu, np. litograficznego, rozszerza zakres aktywności i tożsamości graficznej oraz kształci umiejętność współpracy.  
Grafika warsztatowa, w odróżnieniu od innych dyscyplin sztuk pięknych i kierunków kształcenia w dyscyplinach sztuk plastycznych, jest mocno uzależniona od zmian w obszarze technologicznym,  w tym rozwijających się technik druku cyfrowego. Odrębność naukowa grafiki wynika również z różnorodnego i bardzo ciekawego procesu kreacji, opartego o warsztat graficzny. Proces ten odbywa się przez cały tok studiów, przy udziale interesujących czynności technicznych z wykorzystaniem, m.in.: reakcji chemicznych, praw fizyki  oraz szerokiej gamy narzędzi, urządzeń technicznych i stanowisk – jak, przykładowo, prasy graficzne do druku wklęsłego, wypukłego i litografii, ręczne i mechaniczne;  szlifiernia kamieni, gilotyny do blach i papieru; kwaszarnie, a współcześnie również komputerowe programy projektowe. To bogactwo środków warsztatowych sprzyja podnoszeniu jakości artystycznej w grafice i owocuje ciekawymi studenckimi pracami, a także prezentacjami dyplomowymi, eksponowanymi na wystawach i konkursach graficznych w kraju i za granicą, będąc powodem dużej satysfakcji.