Student

REGULAMIN DYPLOMOWY

Instrukcja realizacji pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Grafika.

więcej...

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA


Instrukcja przedstawia czynności związane z obsługą pracy dyplomowej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, które są wykonywane przez studenta.

więcej...

INSTRUKCJA REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ PISEMNEJ

Instrukcja składa się z punktów takich jak: zasaday ogólne, wymogi merytoryczne, określenie tematu pracy, konstrukcja pracy, wymogi redakcyjne, opisy bibliograficzne.

więcej...