Student

INSTRUKCJA I DOKUMENTY DOT. UDOSTĘPNIANIA PRACOWNI

Instrukcja dotycząca przebywania studentów w salach/pracowniach Instytutu Sztuk Pięknych, poza zajęciami wynikającymi z planu, oświadczenie studenta oraz wniosek o udostępnienie pomieszczenia.

więcej...

REGULAMIN DYPLOMOWY

Instrukcja realizacji pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Grafika.

więcej...

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA


Instrukcja przedstawia czynności związane z obsługą pracy dyplomowej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, które są wykonywane przez studenta.

więcej...