KIERUNEK GRAFIKA - PRZYSTANEK: KRAKÓW W GALERII PRYZMAT

Serdecznie zapraszamy na wystawę grafiki artystycznej pedagogów i absolwentów naszej katedry KIERUNEK GRAFIKA  - PRZYSTANEK: KRAKÓW. Wernisaż odbędzie się 5.03.2021 o godz: 18.00 w Galerii Pryzmat przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

KIERUNEK GRAFIKA - PRZYSTANEK: KRAKÓW 

WYSTAWA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ W GALERII PRYZMAT

 

 

 

Wystawa jest przeglądem prac powstałych w ostatnich paru latach, będących emanacją indywidualnych koncepcji twórczych i sposobów wypowiedzi w obszarze grafiki. Wybór prac na wystawie jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem niektórych kierunków poszukiwań form ekspresji we współczesnej sztuce grafiki. Aktualnie „uprawiana” grafika artystyczna bardzo często przekracza ramy obrazu - także dosłownie, celowo gubi dystans na rzecz sensualnego doświadczenia materii i podkreślenia procesualności.

Zrozumienie i poznanie warsztatu analogowego otwiera drogę kolejnym eksperymentom, także tym opartym już na możliwościach nowych mediów. Klasyczny, tradycyjny warsztat graficzny, zależny od rodzajów druku: wypukłego, płaskiego, wklęsłego oraz druk cyfrowy, stanowi istotną bazę w procesie kształtowania się świadomości artysty, projektanta, oraz jego kompetencji w posługiwaniu się obrazem, jako formą wizualnego przekazu. Znaczenie i potrzeba osobistej aktywności twórczej, jest doceniana przez naszych studentów, a efekty indywidualnej progresji, dojrzewania mamy przyjemność oglądać na tej wystawie.

Granice pomiędzy dyscyplinami sztuk plastycznych uległy zatarciu, a zmiany te zauważalne są także w aktualnej sztuce grafiki – ewoluuje ona dosłownie, w czasie i przestrzeni: od dwuwymiarowej odbitki na papierze, poprzez druk na różnych podłożach, unikatowość odbitki, aż do form wielowymiarowych i mobilnych obiektów graficznych. Wybór odpowiedniej formy wypowiedzi współgra z tym, co najważniejsze; z bardzo osobistym, autentycznym przesłaniem każdego z autorów. Miejscem spotkania się różnych postaw, wrażliwości i doświadczenia, wzajemnego poznawania się artystów, studentów i pedagogów, są pracownie graficzne na częstochowskiej UJD – „przystanki w podróżach”, w poszukiwaniu swoich emocji, konfrontacji i wyborów.

 

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
Dziekan Wydziału Sztuki

 

 

 

 


Żyjemy w okresie gwałtownych przemian i natłoku informacji. Czynimy bezustanne próby uchwycenia naszego obrazu świata, który ulega ciągłej metamorfozie. Wybrane przez kadrę kierunku Grafika obszary twórczości dotyczą fascynacji zjawiskami natury. Jest ona dla kolejnych pokoleń badaczy i artystów niezmienną inspiracją. Unaocznia to wystawa Katedry Grafiki UJD w Częstochowie o tytule „Kierunek Grafika. Przystanek: Kraków”, prezentowana w szacownej i ważnej dla środowiska artystycznego krakowskiej galerii PRYZMAT.

Nurty proekologiczne i aktywność społeczeństw związana z chęcią oddziaływania na rzeczywistość oraz silniej wpływają na kształt grafiki, skłaniając artystów do ciągłych poszukiwań. Zderzenie tradycji graficznej z najnowszą technologią cyfrową tworzy nowe pola twórcze, m. in. recykling graficzny oparty na budowie matryc z tworzyw sztucznych, materiałów z odzysku. Energia tych działań łączy doznania artystyczne z siłą przekazu społecznego. Recykling stanowiący bazę multigraficzności, dotyczy spuścizny obrazowania graficznego, wszechobecnej ilustracji, także archiwalnej, mnogości szkiców, wykresów, schematów, fotografii, które od wieków są podstawą informacji o świecie, porządkując, interpretując i wyrażając idee naukowo-badawcze, pośrednicząc w ich zrozumieniu. Potrzeba eksperymentu graficznego, wynikająca z różnorodności materiału archiwalnego, wspieranego nowoczesną technologią, powinna uwzględniać ślad i zapis narzędzia – piętno autora – bez którego sztuka staje się anonimowa i schematyczna. „Strażnikiem” jest tutaj graficzny warsztat analogowy (małe laboratorium natury) wspierający rozwój indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej.

Bogata, rozwijana w ostatnich 10 latach, oferta programowa kierunku Grafika, której fundament stanowią trzy technologie warsztatowe, przedmioty kierunkowe, projektowe i autorskie, jest ważnym czynnikiem ścisłej współpracy naukowej. Zachowuje ona element synergii z innymi obszarami badawczymi dotyczącymi głównie dyscyplin ścisłych (fizyki, biologii, ekologii, geografii) oraz historii i sztuki muzycznej. Inspiracje nauką i jej szczególne związki z grafiką wpłynęły na kształt programów i metod nauczania, o czym świadczy zaprezentowana na wystawie twórczość artystów-pedagogów oraz przykłady prac stanowiących fragmenty dyplomów magisterskich. Ten związek sztuki i nauki, wynikający z uniwersyteckiego charakteru rodzimej Alma Mater, tworzy nowe przestrzenie badawcze, rozwija zakres podejmowanej współpracy, która może stanowić ważny głos w dyskusji na temat zjawisk we współczesnej grafice oraz stać się „znakiem firmowym” naszego kierunku.

 

dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD
Kierownik Katedry Grafiki

 

 

 

PRYZMATplakatWWW

 

 

 

PRYZMATzaproszenieWWW

 

 


KIERUNEK GRAFIKA
PRZYSTANEK : KRAKÓW
Wystawa grafiki artystycznej

Wernisaż: 5.03.2021 godz: 18.00
Galeria Pryzmat
ul. Łobzowska 3, Kraków

 

Katalog z wystawy mozna obejrzeć tutaj <

 

 

 

Zapraszamy!